Vzdelávanie v našich ambulanciách

V priestoroch našich ambulancií prebieha výučba, vrátanie skúšania študentov medicíny, lekárov a rezidentov v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo.

Školiace pracoviská Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LFUK):

VITACARE, s. r. o., Kráľová pri Senci č. 378, Kráľová pri Senci 900 50.

VITACARE, s. r. o., Štefaniková 17, Modra, 900 01.

Zodpovedný:
doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH.
Garant pre postgraduálne špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

Prednosta Ústavu všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave

Lekárska fakutka UK
VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru