Predoperačné vyšetrenie

Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného
usmernenia MZSR č.12826/2014-SZ.

Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený zdravotnou poisťovňou, potom predoperačné vyšetrenie tiež nie je hradené zdravotnou poisťovňou (napr. niektoré plastické operácie….).

Na vlastnú žiadosť a za poplatok poskytujeme interné predoperačné vyšetrenie aj pacientom, ktorí nemajú s nami uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (nemajú u nás zdravotnú dokumentáciu).

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru