Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.

Ide napríklad o:

  1. Práce vo výškach (nad 1,5 metra)
  2. Práca so zobrazovacou jednotkou ( PC, laptop, monitor, televízor … )
  3. Nočná práca – resp. práca na smeny
  4. Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel
  5. Práca s bremenami

Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci doporučujeme zamestnávateľom na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Rovnako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO),  sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Podrobnosti sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, časť:

Preventívne pracovné lekárstvo
Pracovná zdravotná služba
Zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou špecializáciou

Odporúčaná literatúra a zákonné normy:

  1. Zákon č. 204/2014 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 132/2010 Z.z.
  2. Vestník MZ SR z 29.1.2014 ročník 62 s platnosťou od 1.2.2014 – linka
  3. Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk

Za účelom zefektívnenia práce Vám doporučujeme vytlačiť a vyplniť nasledujúci dotazník o zdravotnom stave vo vzťahu k práci.

Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO).
VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru