Kvalitná primárna starostlivosť

Kvalitná primárna starostlivosť

V našich ambulanciách poskytujeme kvalitnú primárnu ambulantnú starostlivosť, pričom vychádzame z najnovších poznatkov medicíny založenej na dôkazoch a implementujeme všetky moderné spôsoby liečby a diagnostiky.

V primárnej starostlivosti využívame všetky nové možnosti, ktoré ponúka legislatíva.
Komplexne menežujeme pacienta s vysokým krvným tlakom vrátane odberov, EKG, liečby, čím sa minimalizuje potreba návštevy špecializovaných ambulancií. Staráme sa o pacientov s poruchami metabolizmu lipidov. Vykonávame komplexné predoperačné vyšetrenia a prípravu pred akoukoľvek operáciou.

Naši lekári sa podieľajú na aktívnom vzdelávaní všeobecných lekárov z celého Slovenska, čím sa snažia o postupné zavádzanie nových legislatívnych terapeuticko-diagnostických možností v ambulanciách a tak prispieť k zmene všeobecného praktického lekárstva na Slovensku. MUDr. Kučera Marek, PhD.,MHA,MPH je jedným s lektorov Akadémie medicínskeho vzdelávania, čo je unikátna bezkonkurenčná európska forma vzdelávania.

Postupné zvyšovanie kompetencií nám umožňuje aktívne pracovať na podpore vášho zdravia a je výzvou na už začatú reformu primárnej starostlivosti.

Tešíme sa na vašu návštevu u nás.

T. Drucker: Všeobecné lekárstvo – základný prvok poskytovania zdravotnej starostlivosti

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru