loading image

Ambulancia ModraVitajte v našej ambulancii.

V ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami vrátane elektrokardiografického vyšetrenia.
Prevenciu poskytujeme podľa zákonom stanovených noriem s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta.
Navštevujeme chorých aj v domácom prostredí.
Podávame infúznu terapiu a injekcie v akútnych stavoch.
Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Vzdelanie:
- Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
  odbor: všeobecné lekárstvo ("MUDr.")
- r. 2011 ukončené doktorandské štúdium, "PhD"
  v odbore vnútorné choroby
- r. 2012 atestácia v odbore vnútorné choroby (interná medicína)
  na LF UK a UNB 
- r. 2014 atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava
- r. 2016 ukončené štúdium
 Master of  Health Administration                      
  (Magister administrácie   v zdravotníctve)
- r. 2018 ukončené štúdium Master of Public Health (MPH)

- r. 2019 úspešne absolvovaný kurz Lektor vo vzdelávaní dospelých (andragogické minimum) akreditovaný Ministerstvom školstva SR
 r. 2021 habilitácia na LF UK v Bratislave, udelený akademicko-vedecký titul docent v odbore vnútorné choroby

Odborná prax:
- od r. 2007 sekundárny lekár (internista) a
  odborný asistent (výučba internej medicíny)
  na II. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave
- od r. 2016 internista na koronárnej jednotke I. internej kliniky LF UK a UNB v     
  Bratislave

Hlavné činnosti a záujmy :
- garant pre špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
- liečebná, výskumná, pedagogická a prednášková činnosť
- lektor Akadémie medicíny, práva a manažmentu
- člen v EURACT Europe (the European Academy of Teachers in General 
  Practice/Family Medicine)
- národný reprezentant EURACT Europe za Slovensko
- člen Dozornej rady SVLS/AVLS (2018-2022)
- viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) od r. 2022
- autor, spoluautor viacerých domácich aj zahraničných odborných publikácií:
https://uniba.sk/ludia/kucera5/publications/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24163116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25727667

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20845620


ZDRAVOTNÁ SESTRA:


Mgr. Drahoslava Kunáková