Náš tím

Ambulancia všeobecného lekára Kráľová pri Senci

MUDr. Anežka Kučerová

všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Jana Kolcunová

lekár

Bc. Mária Ježovičová

zdravotná sestra

M.A. Denisa Gašparová

výkonná asistentka

Ambulancia všeobecného lekára Modra

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Tatiana Wrba, PhD.

všeobecný lekár

Mgr. Drahoslava Kunáková

zdravotná sestra

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru