Preventívna prehliadka

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia. Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

Zákonná preventívna prehliadka (PP) u všeobecného lekára

Preventívna prehliadka

Náplň

anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vrátanie krvného tlaku, pulzu, výšky, hmotnosti, BMI (body mass index)
kontrola stavu očkovania
moč chemicky + sediment
odporúčanie na gynekologickú preventívnu prehliadku u žien

Do 40 rokov

odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín

Nad 40 rokov

odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT
EKG
stolica na okultné (skryté) krvácanie (poistenci VŠZP a UNION)
odporúčanie na urologickú PP u mužov, ak sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty
mamografické vyšetrenie prsníkov u žien vo veku 40 - 69 rokov
stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP)

Nad 50 rokov

odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT
EKG
stolica na okultné (skryté) krvácanie (poistenci VŠZP a UNION)
odporúčanie na urologickú PP u mužov, ak sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty
mamografické vyšetrenie prsníkov u žien vo veku 40 - 69 rokov
stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP)

Za účelom zefektívnenia práce Vám doporučujeme vytlačiť a vyplniť nasledujúci
dotazník pred preventívnou prehliadkou.

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru