Ordinačné hodiny

Ambulancia všeobecného lekára Kráľová pri Senci

MUDr. Anežka Kučerová

  Odbery Ordinačné hodiny (akútne stavy) Návštevy, administratíva.
Pondelok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
Streda odbery nerealizujeme
12:00 - 17:00
vyhradené pre pracujúcich pacientov
17:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00

Ambulancia všeobecného lekára Modra

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

  Ordinačné hodiny
ODBERY
Ordinačné hodiny
NEOBJEDNANÍ
Ordinačné hodiny
OBJEDNANÍ
Pondelok
6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 15:00
Utorok
vyhradené pre
pracujúcich pacientov
odbery nerealizujeme
15:00 - 18:00
ečasenka vydáva lístky od 15:00 hod do 17:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
18:00 - 20:00
Streda
6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
Štvrtok

6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky

8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
od 13:00 do 14:00 návštevy v zariadeniach sociálnych služieb
Piatok 6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
od 12:00 do 13:00 návštevy v zariadeniach sociálnych služieb

Neobjednaných pacientov vyšetrujeme do 11:00 hod (utorok do 18:00 hod), po tomto čase ečasenka už poradové lístky nevydáva a vyšetrujeme len objednaných pacientov.

https://www.e-vuc.sk/vseobecna-ambulancia-pre-dospelych-MUDr. Kučera Marek

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru