Často kladené otázky

Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany zdravotnej poisťovne. Našim pacientom sa stávate hneď v prvý deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste s nami uzatvorili písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Príklad: dohodu ste uzatvorili napríklad 16. marca, našim poistencom sa stávate od 01. apríla.

Všeobecného lekára môžete zmeniť koľkokrát chcete. Upozorňujeme ale, že nového lekára môžete meniť najskôr až po uplynutí 6 mesiacov. Preto, ak máte dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Vašim doterajším lekárom v trvaní nie viac ako 6 mesiacov, nie je možné legislatívne, aby ste sa stali našim pacientom. Treba počkať, kým uplynie 6 mesiacov od posledného podpísania dohody a až potom môžete opäť zmeniť všeobecného lekára.

Tieto podmienky upravuje Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, na základe ktorého nepotrebujete od nás žiadne odporúčanie v prípade:

  • Pokiaľ ide o vyšetrenie u psychiatra, dermatovenerológa a očného lekára – ak ide o predpis okuliarov, vtedy výmenné lístky nepotrebujete.
  • Rovnako ak vás špecializovaný lekár pozve už na kontrolu alebo ďalšiu návštevu.
  • Do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu.
  • Výmenný lístok nepotrebujete ani v prípade dispenzarizácie – teda pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta alebo ak ide o ochranné ambulantné liečenie.

Zákon o zdravotnej starostlivosti nijak nevymedzuje platnosť výmenných lístkov ani dobu, kedy je výmenný lístok platný.

Každý lekár, ktorý v danom čase a po vyšetrení uzná, že je pacient práceneschopný. Uvedené platí od 01. januára 2024. Už nemusíte kvôli PN, ktorú sme Vám neindikovali my, navštíviť našu ambulanciu. Pýtajte si vystaviť ePN hneď u lekára – špecialistu. Podrobné vysvetlenie ako aj konkrétne príklady z praxe nájdete tu: https://svls.sk/co-je-nove-pre-pacienta-od-1-1-2024-vo-vystavovani-pn-ky/
Zákonnou povinnosťou sú elektronické PN-ky. Nezabudnite, že papierové sa už nevystavujú.

Preventívna prehliadka je hradená z verejného zdravotného poistenia raz za dva roky. Ak ste darcom krvi, máte nárok na preventívnu prehliadku každý rok. Ak ste onkologický pacient, ktorý už ukončil sledovanie u onkológa a boli ste vyradený zo sledovania, tiež máte nárok na preventívnu prehliadku raz ročne.

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru