loading image

Predoperačné vyšetrenieRealizujeme komplexnú predoperačnú prípravu na základe odborného                    usmernenia MZSR č.12826/2014-SZ.
Predoperačné vyšetrenie je bezplatné, hradené z verejného zdravotného poistenia.
Pokiaľ operačný zákrok nie je hradený zdravotnou poisťovňou, potom predoperačné vyšetrenie tiež nie je hradené zdravotnou poisťovňou (napr. niektoré plastické operácie....).


 

Na vlastnú žiadosť a za poplatok poskytujeme interné predoperačné vyšetrenie aj pacientom, ktorí nemajú s nami uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (nemajú u  nás zdravotnú dokumentáciu).