loading image

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.


Ide napríklad o:

1) Práce vo výškach (nad 1,5 metra)
2) Práca so zobrazovacou jednotkou ( PC, laptop, monitor, televízor ... )
3) Nočná práca – resp. práca na smeny
4) Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel   
5) Práca s bremenami

 

Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci doporučujeme zamestnávateľom na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci. Rovnako aj fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO),  sa musí podrobiť lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Podrobnosti sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, časť:
- Preventívne pracovné lekárstvo
- Pracovná zdravotná služba
- Zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou špecializáciou

Odporúčaná literatúra a zákonné normy:
1) Zákon č. 204/2014 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 132/2010 Z.z.
2) Vestník MZ SR z 29.1.2014 ročník 62 s platnosťou od 1.2.2014 - linka                    
3) Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk

 

Za účelom zefektívnenia práce Vám doporučujeme vytlačiť a vyplniť nasledujúci
dotazník o zdravotnom stave vo vzťahu k práci.

 

Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO).