loading image

CORONA VIRUS


Milí naši pacienti, aby sa nám podarilo znížiť šírenie koronavírusu v našej komunite, rodinách, ambulanciách, rozhodli sme sa aj my, vaši lekári, pripomenúť základné informácie o koronavíruse.
 • Kto môže byť nakazený koronavírusom (COVID-19)?
KTOKOĽVEK Z NÁS. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj keď nemáte žiadne zdravotné ťažkosti, môžete byť šíriteľom infekcie v tzv. inkubačnej dobe.  Inkubačná doba ochorenia, čiže čas, kedy sa začnú objavovať príznaky ochorenia je až 14 dní.
 • Aké sú základné príznaky ochorenia ?
Nešpecifické a podobné ako pri iných respiračných ochoreniach (chrípka, nádcha,...).
 1. Zvýšená telesná teplota, často nad 38 st.C  (83-98 % pacientov)
 2. Suchý kašeľ (46-82 %)
 3. Dýchavičnosť (31 %)
 4. Bolesti svalov a únava (11-44 %)
 5. Bolesť hrdla, produktívny kašeľ, bolesti hlavy a hnačka (menej často sa vyskytujúce príznaky)
Najmä u mladých a zdravých ľudí existujú aj bezpríznakové prípady, alebo stavy s miernym priebehom ochorenia (teda: teplota menšia ako 38 st.C, mierny kašeľ, bez dušnosti), ktoré pripomínajú bežné prechladnutie. Len na základe príznakov ochorenia nevieme povedať, či ste nakazení koronavírusom. V 80% prípadov prebieha infekcia ľahko.
 • Je dôležitá cestovateľská anamnéza?
ÁNO. ZVYŠUJE RIZIKO NÁKAZY VÁS, VÁŠHO OKOLIA AJ NÁS. Ak ste sa vrátili z akejkoľvek krajiny (od 13.03.2020 od 7:00) alebo ste v blízkom kontakte s niekým (žijete s ním v spoločnej domácnosti), kto sa z cudziny vrátil (vrátane všetkých štátov, s ktorými máme štátnu hranicu), považujete sa za vysoko rizikového z nákazy koronavírusom a teda platí pre Vás povinná 14-dňová karanténa (izolácia v domácom prostredí). Uvedenú skutočnosť nám musíte oznámiť telefonicky alebo e-mailom. Ste povinní sledovať si svoj zdravotný stav, zdržiavať sa sociálnych kontaktov a nikde necestovať! Uvedené platí aj pre osoby, ktoré sú/boli v kontakte s pacientom, ktorý už má potvrdenú infekciu koronavírusom.
 

POSTUP PRI PODOZRENÍ NA KORONAVÍRUS
Čo robiť, ak máte podozrenie na koronavírus alebo ste boli v kontakte s chorým, ktorý mal potvrdený koronavírus?
IHNEĎ SA IZOLUJTE DOMA A NIKAM NECHODTE !
 1. Nechodte k nám do čakárne, ambulancie, ani do nemocnice (CPO, APS, ÚPS) na „pohotovosť“ !
 2. Telefonicky kontaktujte buď:                                                                                                                 
  A) RÚVZ na infolinkách 0917 222 682 alebo 0917 426 075
  B) NCZI  na infolinke 0800 221 234
  C) naše ambulancie  02/20 20 20 80 - Kráľová pri Senci
                                      02/20 20 20 88 -  Modra    
  D) pri výrazných ťažkostiach/zhoršovaní zdravotného stavu (vysoké  
       teploty, dušnosť...) okamžite volajte záchrannú zdravotnú službu na
       č. 155 alebo 112
   E) ak sa Vám opakovane nepodarilo kontaktovať/využiť žiadnu  
        z predošlých možností a máte pozitívnu cestovateľskú anamnézu  
        alebo kontakt s koronavírus pozitívnymi osobami, navštívte
        infektologické pracovisko v Bratislave na Kramároch (samozrejme 
        nevyužívajte hromadné dopravné prostriedky!!!)

 
Ak Vám nikto nedvíha telefón, je to preto, že všetci pracujeme alebo práve telefonicky vybavujeme iných pacientov. Volajte opakovane. Ak ale nemáte vážne zdravotné ťažkosti, nebuďte v strese. Pri ľahkom priebehu ochorenia, ktoré prebieha ako bežná infekcia dýchacích ciest alebo asymptomaticky, je základným opatrením domáca karanténa (izolácia) od Vašich príbuzných a následne symptomatická liečba ako pri iných vírusových ochoreniach.
 
Pri ľahkom priebehu respiračného ochorenia je domáca izolácia od Vašich príbuzných a okolia dôležitejšia ako okamžite vykonaný test na koronavírus. Nič vážne sa nedeje, ak sa test vykoná o 3 dni neskôr.
 
 
OPATRENIA V AMBULANCII V SÚVISLOSTI S OHROZENÍM VEREJNÉHO ZDRAVIA A ORGANIZÁCIA PRÁCE NA AMBULANCII
V platnosti od 01.06.2020:
 1. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali organizáciu práce v ambulancii a čakárni nasledovne:                                                                                                                   A) TELEFONICKY nás kontaktujte len v naozaj nevyhnutných prípadoch. Ak máte: KAŠEĽ, HORÚČKUSŤAŽENÉ DÝCHANIE, boli ste v kontakte s chorým na koronavírus alebo ste sa vrátili z cudziny a máte podozrenie na koronavírus, nechoďte hneď do ambulancie, najskôr nám zavolajte !!!Skonzultujeme Váš zdravotný problém a navrhneme riešenie.                                  B) OSOBNÁ NÁVŠTEVA v ambulancii za splnenia príslušných protiepidemiologických opatrení denne od 08:00 hod do 10:00 hod podľa poradia ečasenky. Po 10:00 hod vyšetrujeme len objednaných pacientov (prevencie, predoperačné vyšetrenia, kontroly chronických pacientov, posudky do práce, atď).
 2. Do zdravotníckeho zariadenia (už do čakárne !) VSTUPUJTE VŽDY S RÚŠKOU (ak nemáte, vyrobte si doma, resp. používajte iné pokrývky úst a nosa). Nepoužívajte u nás respirátor s ventilom !
 3. V čakárni môžu byť maximálne 4 osoby vzdialené od seba 2 metre. Pred vstupom do ambulancie si vydezinfikujte ruky. V čakárni si vytlačte lístok z ečasenky.  Ostatným pacientom doporučujeme v prípade priaznivého počasia počkať vonku a taktiež dodržiavať odstup od ostatných pacientov minimálne 2 metre.
 4. Využite možnosť zaradiť sa do poradia pohodlne z domu cez www.ecasenka.sk denne od 08:00 do 10:00 hod. My si Vás privoláme cez SMS do čakárne, keď budete na rade (zvoľte možnosť "zaradiť sa s privolaním").
 
PRI PREDPISE LIEKOV dodržiavajte nasledovné pokyny:

 1. Uprednostnite predpis liekov cez E-ČASENKU alebo E-MAIL !
 2. Ak ste si prišli pre lieky osobne a máte napísaný zoznam liekovvhoďte ho do schránky pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a na druhý deň si ich môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni.
A pamätajte, nedodržiavaním ochranných opatrení (minimalizácia sociálnych kontaktov, ochranné rúška, hygiena) ohrozujete nákazou nielen okolie, ale aj nás (lekárov, sestričky).  Ak ochorieme, budú ambulancie zatvorené.