Aktuality

Téma: Správne meranie krvného tlaku

Téma: Správne meranie krvného tlaku
Vysoký krvný tlak - informácie a rady pacientom.

Prečo je dôležité si merať krvný tlak?

Artériová hypertenzia, teda vysoký krvný tlak je hlavný rizikový faktor KV ochorení a napriek tomu, že nebolí a nemusí sa dlhé roky u pacienta nijako prejavovať, postupne poškodzuje životne dôležité orgány ako je srdce, mozog, obličky a cievy. Neraz sa prejaví až zlyhávaním týchto orgánov, kedy doslova lekári bojujú v nemocniciach o život pacientov – napríklad krvácajú do mozgu, dostanú mozgovú príhodu, zlyhávajú im obličky a pacienti musia ísť až na dialýzu alebo sa im upchajú cievy v srdci a pri troche šťastia sa dostanú na kardiologický zákrok. Ale, čo je dôležité povedať, v tomto štádiu ochorení už vždy ak prežijú ostávajú pacientom trvalé následky a musia užívať množstvo iných liekov. Kďežto, ak by sa im vysoký krvný tlak zachytil čo najskôr a pacienti sa správne a včas liečili, nemuseli by dospieť do štádia týchto chronických a neraz život ohrozujúcich ochorení.
Preto je dôležité, aby si krvný tlak doma správne a pravidelne kontrolovali.

Aké riziká súvisia s vysokým krvným tlakom?

Riziká vysokého krvného tlaku môžu byť menej závažné, napríklad únava, bolesť hlavy, krvácanie z nosa ale aj veľmi závažné, dokonca život ohrozujúce.

Vysoký krvný tlak môže nenápadne ničiť celý náš organizmus. Srdce pri vysokom tlaku vytláča krv do užšieho priestoru cievy, tým sa srdce namáha a bráni sa tak, že sa postupne zväčšuje svalovina srdca. Výsledkom toho je potom zlyhávanie srdca a to je už dej nezvratný.
Pri vysokom krvnom tlaku môžu praskať cievy na očiach alebo tam môže presakovať tekutina. Práve zmeny na očnom pozadí sú prvé, ktoré sa na drobných cievach prejavia pri neliečenom vysokom TK.
Prasknúť ale môže aj cieva v mozgu a pacient stratí vedomie alebo môže ochrnúť.
Neliečená artériová hypertenzia je druhou najčastejšou príčinou zlyhávania obličiek, kde sa dokonca môže pacient ocitnúť až na dialýze.
Pri súčasne zvýšenom cholesterole sa skôr upchávajú cievy, vytvárajú sa krvné zrazeniny a vzniká infarkt myokardu alebo sa upchajú tepny na DK.

Kedy si máme merať krvný tlak? Je rozdiel či si meriame tlak ráno, alebo večer?

Správne by sa mal krvný tlak merať ráno ešte pred užitím liekov a potom večer. Ráno si však TK nemerajte hneď ako vstanete, počkajte aspoň 30 minút. Predtým si zájdite na toaletu, pretože je dôležité, aby ste mali vyprázdnený močový mechúr. TK si však merajte pred cvičením a pred raňajkami. Jediný rozdieľ je v prípade tzv. 24 hodinového merania krvného tlaku tlakovým Holterom, kedy počas spánku, resp. po 22:00 hodine by mal krvný tlak fyziologicky byť nižší ako je cez deň. Ak TK večer a v noci neklesá, môže to svedčať pre inú sekundárnu príčinu zvýšeného krvného tlaku, napr. endokrinologickú a spája sa to aj s vyšším KV rizikom u pacientov.

Ako si správne merať krvný tlak?

Tichá miestnosť s primeranou teplotou.
Nerozprávať
2 hodiny pred meraním nefajčiť, nekonzumovať nápoje s obsahom kofeínu a energetické nápoje
vyprázdnený močový mechúr
časový odstup od ťažkej fyzickej práce 2-3 hodiny
aspoň 5 minút v pokoji
voľné ruky, ktoré nemajú stláčať obtiahnuté rukávy
dolný okraj manžety má byť 2,5-3 cm nad lakťovou jamkou
horná končatina je voľne položená na podložke a manžeta v úrovni srdca
pri každom jednotlivom meraní sa majú vykonať 2 merania TK s odstupom 1-2 minúty. Do tabuľky zapísať druhé meranie TK.
ideálne je urobiť priemer merania TK z celého týždňa
pri prvom meraní si zmerajte TK na oboch HK. Hodnoty merania bývajú podobné, avšak málokedy rovnaké. Následne si TK merajte na tej HK, na ktorej ste si namerali vyšší tlak

Je rozdiel ak pri meraní stojíme, sedíme, alebo ležíme (nevládny senior)?

Hodnoty krvného tlaku sa menia v závislosti od držania tela, pohybu, fyzickej námahy.
Správne sa meria krvný tlak v sede. Samozrejme ak máme nevládneho pacienta, je možné TK merať aj v ľahu.
U starších ľudí, diabetikov je nutné merať krvný tlak aj po postavení sa po 1 až 3 minútach.
V prípade, že dôjde k poklesu systolického TK o viac ako 20 mmHg a diastolického TK o viac ako 10 mmHg – ide o prejavy tzv. ortostatickej hypotenzie a znamená to vyššie riziko úmrtia a srdcovocievnych príhod. U pacientov nad 80 rokov je vhodné odmerať TK doma aj v sede alebo v leže a potom po postavení sa, pretože v prípade väčšieho poklesu krvného tlaku môžeme diagnostikovať príčinu pádov a tým im predchádzať.

Aká je optimálna hodnota krvného tlaku?

Vo všeobecnosti možno povedať, že 130 alebo menej, ak je tolerovaný v systole a 70-79 v diastole.

Je dôležité ale povedať, pri akých hodnotách TK v ambulancii už zvažujeme liečbu. Sú to hodnoty tlaku ≥ 140/90 mmHg, u pacientov nad 80 rokov tlak ≥ 160/90 mmHg

Mení sa táto hodnota vekom? Alebo mi mala byť konštantná 120/80?

Už od detstva sa nám vyvíja v tepnách ateroskleróza, teda kôrnatenie tepien, ktoré podľa toho v akej miere na nás pôsobia hlavné rizikové faktory (vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, fajčenie, obezita a pod.) progreduje viac alebo menej. A okrem toho vo vyššom veku tepny aj kalcifikujú, preto vo vyššom veku sa častejšie stretávame s tým, že najmä systolický krvný tlak býva vyšší ako diastolický. U starších pacientov sú cieľové hodnoty TK mierne odlišné od mladšej populácie. U pacientov nad 65 rokov je cieľový systolický tlak 130- 139, ak je tolerovaný. Ale závisí aj od iných komorbidít, napr. u pacientov po CMP by nemal byť pri liečbe systolický tlak menej ako 120 mmHg, aby nedošlo k horšiemu prekrveniu mozgu.

Kde robíme najčastejšie chyby pri meraní krvného tlaku?

pacient nie je v kľude 5 minút pred meraním TK
hodinu pred vyšetrením fajčil, pil kávu, energetické nápoje
nesedí pohodlne, má prekrížené nohy
zle drží ruku, je buď vysoko alebo nízko od úrovne srdca
nepoužijeme správnu veľkosť manžety podľa obvodu ramena, najmä ak má pacient väčšie rameno, teda nad 33 cm, už by mal použiť väčšiu manžetu s veľkosťou 15x33 cm, pretože úzka manžeta na veľkom ramene môže hodnoty TK nadhodnotiť. Obvod ramena sa meria v strede medzi lakťovým a ramenným kĺbom.
tesné oblečenie, ktoré sťahuje HK
rozprávanie počas merania TK
jedno a náhodné meranie TK
meranie necertifikovaným a nekalibrovaným tlakomerom

Mali by sme si hodnoty zaznamenávať?

Hodnoty krvného tlaku si treba zaznamenávať a pri návšteve u lekára ukázať záznamník z merania krvného tlaku lekárovi. Ideálne je ak si pacient aspoň 7 dní pred návštevou lekára meria a zapisuje krvný tlak doma. V prípade ťažkostí pacienta aj mimo návštevy lekára je dobré ak si pacient zmeria TK v prípade ťažkostí, napr. bolesť hlavy, závrate, búšenie srdca a podobne a napíše k nameranej hodnote TK tieto ťažkosti. Lekár vie potom vyhodnotiť súvis ťažkostí pacienta s hodnotami TK. Prosím zapisujte si aj tretiu hodnotu, ktorú vám tlakomer ukazuje, a to je hodnota srdcovej frekvencie.

Je vysoký krvný tlak liečiteľné ochorenie?

Najmä pri včasnej diagnostike vieme vysoký TK efektívnejšie liečiť, ale nevieme ho vyliečiť. To znamená, že liečba je vo väčšine prípadov doživotná a tento fakt treba pacientom opakovať, vysvetľovať. Je dôležité ešte upozorniť na jeden dôležitý fakt. Ak si pacient svojvoľne vysadí lieky na vysoký krvný tlak, môže dôjsť postupne k paradoxne väčšiemu zvýšeniu TK, ktorý je neskôr problém správne liečiť, často vzniká tzv. rezistentná hypertenzia a dochádza ku skoršiemu poškodeniu cieľových orgánov.
VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru