Aktuality

Rozhovor s doc. MUDr. Marekom Kučerom, PhD., MHA, MPH na tému pulzová frekvencia.

Rozhovor s doc. MUDr. Marekom Kučerom, PhD., MHA, MPH na tému pulzová frekvencia.

Zopár rád:

Kontrola pulzu doma je rovnako dôležitá ako kontrola krvného tlaku
Pulz si merajte v sede alebo v ľahu po 5 minútach kľuduna meranie môžete využiť svoje prsty, tlakomer alebo smart hodinky
Do tlakového záznamníka, ktorý nám nosíte do ambulancie si vždy zapíšte aj pulzovú frekvenciu

Prečo?

Dlhodobo zvýšený pulz nad 90/min nie je prospešný pre srdcovocievny systém a môže zhoršovať prognózu pacienta
Aby sme odlíšili zvýšený pulz u zdravého pacienta od iných chorobných stavov
Aby sme včas odhalili prípadnú poruchu srdcového rytmu (arytmiu)
Aby sme vás, našich pacientov chránili pred srdcovocievnymi ochoreniami a včas u nás zabezpečili ďalšiu diagnostiku a prípadnú liečbu

Vedeli ste, že:

V noci by mal pulz u zdravých fyziologicky poklesnúť (aj na 40-50/min), aby sa srdcovocievny systém regeneroval
Najvyšší pulz býva fyziologicky okolo obeda
Príjmom sacharidov pred spánkom si zvyšujete nočnú pulzovú frekvenciu
Dlhodobo zvýšený pulz môže viesť aj k zvýšeniu krvného tlaku

Kedy vyhľadajte lekára?

Ak máte pulz dlhodobo nad 100/min (tachykardia) alebo pod 50/min (bradykardia)
Ak máte zároveň s arytmiou aj symptómy (závrate, pocit na odpadnutie alebo ste odpadli, bolesti na hrudníku, búšenie srdca, problémy s dýchaním)
Ak si opakovane neviete nahmatať pulz a aj tlakomer vám hlási arytmiu
Ak ste po infarkte a pulz máte zvýšený, pretože vám to zhoršuje prognózu po infarkte

A ďalšie podrobnosti sme rozoberali v Dámskom klube

Piatok 29.09.2023 12:25
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru