Ambulancia Modra

Vitajte v našej ambulancii.

"Komplexná liečebná a preventívna starostlivosť pre pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami - VitaCare"

V ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami vrátane elektrokardiografického vyšetrenia.
Prevenciu poskytujeme podľa zákonom stanovených noriem s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta.
Navštevujeme chorých aj v domácom prostredí.
Podávame infúznu terapiu a injekcie v akútnych stavoch.
Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

všeobecný lekár
internista
vedúci lekár ambulancie

MUDr. Tatiana Wrba, PhD.

všeobecný lekár

ZDRAVOTNÉ SESTRY

Mgr. Drahoslava Kunáková

Vzdelanie

Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava odbor: všeobecné lekárstvo ("MUDr.")
r. 2011 ukončené doktorandské štúdium, "PhD" v odbore vnútorné choroby
r. 2012 atestácia v odbore vnútorné choroby (interná medicína) na LF UK a UNB
r. 2014 atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava
r. 2016 ukončené štúdium Master of Health Administration (Magister administrácie v zdravotníctve)
r. 2018 ukončené štúdium Master of Public Health (MPH)
r. 2019 úspešne absolvovaný kurz Lektor vo vzdelávaní dospelých (andragogické minimum) akreditovaný Ministerstvom školstva SR
r. 2021 habilitácia na LF UK v Bratislave, udelený akademicko-vedecký titul docent v odbore vnútorné choroby

Odborná prax

2010-2011 / lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie FN Trnava
od r. 2012 prax: Nemocnica Staré Mesto -Bratislava, Nemocnica Ružinov, stáže na špecializovaných ambulanciách
lekár PZS (pracovná zdravotná služba) - TeamPrevent s.r.o., Bratislava
od r. 2012 prax: Nemoácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava
2016 atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava

Hlavné činnosti a záujmy

garant pre špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
liečebná, výskumná, pedagogická a prednášková činnosť
lektor Akadémie medicíny, práva a manažmentu
člen v EURACT Europe (the European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine)
národný reprezentant EURACT Europe za Slovensko
člen Dozornej rady SVLS/AVLS (2018-2022)
viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) od r. 2022
autor, spoluautor viacerých domácich aj zahraničných odborných publikácií:

Ordinačné hodiny

  Ordinačné hodiny
ODBERY
Ordinačné hodiny
NEOBJEDNANÍ
Ordinačné hodiny
OBJEDNANÍ
Pondelok
6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 15:00
Utorok
vyhradené pre
pracujúcich pacientov
odbery nerealizujeme
15:00 - 18:00
ečasenka vydáva lístky od 15:00 hod do 17:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
18:00 - 20:00
Streda
6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
Štvrtok

6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky

8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
od 13:00 do 14:00 návštevy v zariadeniach sociálnych služieb
Piatok 6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
od 12:00 do 13:00 návštevy v zariadeniach sociálnych služieb

Neobjednaných pacientov vyšetrujeme do 11:00 hod (utorok do 18:00 hod), po tomto čase ečasenka už poradové lístky nevydáva a vyšetrujeme len objednaných pacientov.

https://www.e-vuc.sk/vseobecna-ambulancia-pre-dospelych-MUDr. Kučera Marek

cenník vitacare
Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu.

Stiahnite si nevyhnutné dokumenty

V tejto sekcii nájdete všetky nevyhnutné dokumenty, ktoré si môžete jednoducho stiahnuť a vyplniť ešte pred Vašou návštevou u nás, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť.

Preventívna
prehliadka

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia. Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.
VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru