Ambulancia Kráľová pri Senci

MUDr. Anežka Kučerová

všeobecný lekár
vedúci lekár ambulancie

MUDr. Jana Kolcunová

všeobecný lekár

ZDRAVOTNÉ SESTRY

Bc. Mária Ježovičová
Michaela Nováková

RECEPCIA

Denisa Gašparová

Vitajte v našej ambulancii.

"Komplexná liečebná a preventívna starostlivosť pre pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami - VitaCare"

V ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami vrátane elektrokardiografického vyšetrenia. Prevenciu poskytujeme podľa zákonom stanovených noriem s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta. Navštevujeme chorých aj v domácom prostredí. Podávame infúznu terapiu a injekcie v akútnych stavoch. Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu.

Vzdelanie

Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava odbor: všeobecné lekárstvo ("MUDr.")

Odborná prax

2010-2011 / lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie FN Trnava
od r. 2012 prax: Nemocnica Staré Mesto -Bratislava, Nemocnica Ružinov, stáže na špecializovaných ambulanciách
lekár PZS (pracovná zdravotná služba) - TeamPrevent s.r.o., Bratislava
od r. 2012 prax: Nemoácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava
2016 atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava

Hlavné činnosti a záujmy

vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, výživové poradenstvo

Ordinačné hodiny

  Odbery Ordinačné hodiny (akútne stavy) Návštevy, administratíva.
Pondelok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
Streda odbery nerealizujeme
12:00 - 17:00
vyhradené pre pracujúcich pacientov
17:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00

https://www.e-vuc.sk/vseobecna-ambulancia-pre-dospelych-mudr.-kucerova-anezka

Stiahnite si nevyhnutné dokumenty

V tejto sekcii nájdete všetky nevyhnutné dokumenty, ktoré si môžete jednoducho stiahnuť a vyplniť ešte pred Vašou návštevou u nás, aby sme Vám mohli poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť.
cenník vitacare
Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu.

Priestory našej ambulancie

Preventívna
prehliadka

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia. Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.
VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru