loading image

Ordinačné hodiny 

Ambulancia všeobecného lekára Kráľová pri Senci 
MUDr. Anežka Kučerová

  Odbery Ordinačné hodiny (akútne stavy) Návštevy, administratíva.
Pondelok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
Streda odbery nerealizujeme
12:00 - 17:00
vyhradené pre
pracujúcich pacientov
17:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 8:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00

https://www.e-vuc.sk/vseobecna-ambulancia-pre-dospelych-mudr.-kucerova-anezka


Ambulancia všeobecného lekára Modra
                               doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH                                

platnosť
od 01. 06. 2020
Ordinačné hodiny
ODBERY
Ordinačné hodiny NEOBJEDNANÍ Ordinačné hodiny OBJEDNANÍ
Pondelok 6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestranetlačte si lístok z ečasenky
 
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 15:00
Utorok
vyhradené pre
pracujúcich pacientov
odbery nerealizujeme 15:00 - 18:00

ečasenka vydáva lístky od 15:00 hod do 17:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
18:00 - 20:00
 
Streda 6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00
Štvrtok 6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 14:00

od 12:00 do 14:00 návštevy v zariadeniach sociálnych služieb
Piatok 6:30 - 8:00
poradie určuje zdravotná sestra; netlačte si lístok z ečasenky
8:00 - 11:00
ečasenka vydáva lístky od 07:00 hod do 10:30 hod, maximálny počet lístkov je 25
11:00 - 13:00

od 12:00 do 13:00 
návštevy v zariadeniach sociálnych služieb

Neobjednaných pacientov vyšetrujeme do 11:00 hod (utorok do 18:00 hod), po tomto čase ečasenka už poradové lístky nevydáva a vyšetrujeme len objednaných pacientov.

https://www.e-vuc.sk/vseobecna-ambulancia-pre-dospelych-MUDr. Kučera Marek.