loading image

Moderná čakáreň

Moderná čakáreň

Zavádzame moderné trendy nielen do ambulancie, ale aj do čakárne. 

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. januára 2019 je v ambulancii v Modre (v čakárni) objednávací systém Ečasenka doplnený
o čítačku občianskych preukazov.  

Postup: Pacient si po príchode do čakárne pripraví občiansky preukaz, stlačí zelené tlačítko na kiosku a podľa návodu potiahne občianskym preukazom cez čítačku, ktorá je umiestnená vedľa kiosku.Potom mu systém vytlačí poradový lístok. Uvedený spôsob nám umožní ihneď identifikovať konkrétneho pacienta v čakárni ako aj  overiť jeho poistenie, bez ďalšej potreby identifikovať sa preukazom poistenca priamo u sestry/lekára.

Dôvod: Reagujeme a pripravujeme svojich pacientov na spustenú elektronizáciu zdravotníctva. Od prvého júla 2018 už zdravotné poisťovne nevydávajú samostatný preukaz poistenca tým klientom, ktorí sú zároveň držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Títo pacienti sú odbremenení nosiť k lekárovi preukaz poistenca. Pozor, zmena sa však netýka európskeho preukazu zdravotného poistenia – ten musia mať pri cestovaní k dispozícii všetci pacienti.Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis.

Veríme, že nový systém zvýši komfort pre našich pacientov a opäť uľahčí prácu lekára a sestričky v ambulancii.


Viac informácií o zmene vo vydávaní preukazov poistenca pre držiteľov občianskeho preukazu s čipom nájdete na adreseVSZP-zmena vo vydávaní preukazov,   aopp.sk
 

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY 
a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU, ako aj OBJEDNAŤ SI RECEPTY, po vystavení ktorých budete informovaní SMSkou (vďaka elektronickému predpisu už nemusíte prísť po recepty do ambulancie, ale priamo navštíviť ktorúkoľvek lekáreň).

Viac informácií o spôsobe objednávania nájdete na adrese: 
http://www.ecasenka.sk,      ecasenka-MUDr.Kučera-Modra


Tešíme sa na Vašu návštevu !