loading image

EKGELEKTROKARDIOGRAFIA - EKG

je štandardná neinvazívna (nebolestivá) vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva elektrické potenciály
z povrchu tela a výsledkom je ekg krivka.
 
  • Význam EKG pre pacienta: Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých závažných ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo infarktu srdca. Pomocou elektrokardiografie je možné diagnostikovať aj niektoré, skôr až pokročilé pľúcne ochorenia. Zmeny na elektrokardiograme vyvolávajú aj výrazné odchýľky hladiny draslíka a vápnika v krvi alebo predávkovanie niektorých liekov.
 
  • EKG v našich ambulanciách vykonávame okrem akútnych indikácií (náhla zmena/zhoršenie zdravotného stavu) v týchto prípadoch:    
            - preventívna prehliadka
            - predoperačné vyšetrenie
            - sledovanie a liečba pacienta s vysokým krvným tlakom
            - sledovanie a liečba pacienta s poruchou metabolizmu lipidov (cholesterol, triacylglyceroly)
            - ženy počas gravidity na žiadosť gynekológa
            - na vlastnú žiadosť pacienta
 
  • Príprava a priebeh vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava, vyšetrenie realizuje zdravotná sestra priložením 12-tich zvodov na povrch tela a výsledok vyhodnotí lekár okamžite.