loading image

Zdravotná starostlivosť


Ponúkame:

• komplexný prístup k Vaším zdravotným problémom

• celkový prehľad o Vašom zdravotnom stave
      
• vyšetrenia a ošetrenia v rámci ambulantných možností

• moderná diagnostika, liečba a spolupráca s odbornými ambulanciami
      
• konzultácia s internou klinikou
     
• interné predoperačné vyšetrenia

kvalitné prístrojové vybavenie - EKG, CRP prístroj, TLAKOVÝ
  HOLTER, BOSO ABI prístroj na vyšetrovanie tepien (členkovo-
  ramenný index)


• vieme, že prevencia pomáha predchádzať alebo včas odhaliť rôzne    
  ochorenia, preto Vás pravidelne pozývame na preventívne prehliadky

• moderná komunikácia – online objednávanie predpisu liekov (recepty)
  cez internet, pozývanie na preventívne prehliadky emailom, možnosť
  konzultovať vaše otázky emailom alebo telefonicky

modernú čakáreň (eČasenka) - nový, moderný a prehľadný systém    
  zaradenia sa do poradia s SMS službou. Klikni sem pre eČasenku !

• očkovanie
  A) Očkujeme v rozsahu povinného očkovania v dospelosti:

        Tetanus + záškrt - každých 15 rokov

  B) V rozsahu odporúčaného očkovania:

        Chrípka
        Žltačka typu A a B
        Klieštový zápal mozgových blán
        Vakcína proti pneumokokovej infekcii

• návštevná služba u Vás doma

• ľudský prístup, ochota a slušnosť