loading image

Tlakový holter


24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM)

je v posledných rokoch oprávnene považované za najobjektívnejšiu metódu merania krvného tlaku v diagnostike a kontrole liečby artériovej hypertenzie.

Vyšetrenie ABPM umožňuje merať tlak krvi počas normálneho pracovného dňa, v bežných životných situáciách, pri odpočinku a v spánku. Rutinné meranie krvného tlaku v  ambulancii lekára nie je dostatočné pre diagnostiku artériovej  hypertenzie, posúdenie adekvátnej kontroly krvného tlaku pred liečbou a posúdenie kardiovaskulárneho rizika. Je to vyšetrenie jednoduché, pohodlné a hlavne neinvazívne.
     Použitie a význam pre pacienta

  1. vysoký krvný tlak v ambulancii a normálny doma  
   (hypertenzia bieleho plášťa)
   2. napriek užívaniu liekov pretrváva vysoký krvný tlak
    (rezistentná arteriová hypertenzia)
  3. kolísavý krvný tlak v priebehu dňa   (na základe
     výsledkov vám vieme presnejšie upraviť liečbu) 
  4. kontrola efektu podávaných liekov počas dňa,  
     ale aj v noci (nočný pokles krvného tlaku)
  5. podozrenie na nízky krvný tlak pri kolapsových 
      stavoch (starší pacienti a diabetici)
  6. vyšetrenie dokáže zaznamenať zvýšený krvný tlak v
      ranných hodinách po zobudení, kedy je najvyššie
      riziko infarktu myokardu a mozgovej príhody
  7. zvýšený krvný tlak v tehotenstve
  8. použitie v špecifických situáciách (chrápanie)Dostupné v našej ambulancii.