loading image

Preventívna prehliadka


Zákonná preventívna prehliadka (PP) u všeobecného lekára

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia.   
Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

NÁPLŇ:

 • anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vrátanie krvného tlaku, pulzu, výšky, hmotnosti, BMI (body mass index)
 • kontrola stavu očkovania
 • moč chemicky + sediment
 • odporúčanie na gynekologickú preventívnu prehliadku u žien

Do 40 rokov:
 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín

Nad 40 rokov:
 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT
 • EKG
 • stolica na okultné (skryté) krvácanie (poistenci VŠZP a UNION)
 • odporúčanie na urologickú PP u mužov, ak sa v prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty
 • mamografické vyšetrenie prsníkov u žien vo veku 40 - 69 rokov
 • stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP)

Nad 50 rokov:
 • odbery: sedimentácia (FW), krvný obraz, glykémia, kreatinín, cholesterol, triacylglyceroly, ALT
 • EKG
 • stolica na okultné (skryté) krvácanie
 • odporúčanie na preventívnu kolonoskopiu
 • odporúčanie na urologickú preventívnu prehliadku u  mužov každé 3 roky
 • vyšetrenie ciev (artérií) prístrojom BOSO ABI (pre poistencov VŠZP)
 • stratifikácia kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE (poistenci VŠZP)

U žien nad 65 rokov a mužov nad 70 rokov odporúčanie k špecialistovi, ktorý naindikuje denzitometrické vyšetrenie (ortopéd, reumatológ, gynekológ, endokrinológ).


Za účelom zefektívnenia práce Vám doporučujeme vytlačiť a vyplniť nasledujúci
dotazník pred preventívnou prehliadkou.


Preventívna pripomienka

Poistenci zdravotných poisťovní UNION a Dôvera využite službu preventívna pripomienka !
 
Zdravotné poisťovne vám zašlú vo zvolenej forme (SMS do mobilu, alebo e-mailom) v časovom predstihu pozvanie na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi pre dospelých (každých 24 mesiacov), na stomatologickú preventívnu prehliadku (každých 12 mesiacov), ženám na gynekologickú preventívnu prehliadku (každých 12 mesiacov). Aktivácia na www.unionzp.sk je možná v ikone "preventívna pripomienka" po zadaní identifikačného čísla poistenca (IČP) zo zadnej strany preukazu poistenca, dátumu narodenia a zadania mobilného telefónneho čísla pre zasielanie SMS, prípadne mailovej adresy pri požiadavke zasielaním elektronickou poštou.
 
Dôvera - prevencia pre zdravých:
http://www.dovera.sk/poistenec/tema-ked-potrebujete-starostlivost/a101/prevencia-pre-zdravych

vszp - preventívne prehliadky