loading image

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Zákonná PP je bezplatná, hradená zo zdravotného poistenia. Periodicita raz za 2 roky, u darcov krvi raz za rok.

Viac info

POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU

POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb, ktorých práca je zaradená do 1. alebo 2. kategórie.

Viac info

MODERNÁ ČAKÁREŇ

MODERNÁ ČAKÁREŇ

Zavádzame moderné trendy nielen do ambulancie, ale aj do čakárne.

Viac info

PRIJÍMANIE PACIENTOV

PRIJÍMANIE PACIENTOV

Všetko vybavíme za Vás! Zariadime komunikáciu s Vašim doterajším lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej dokumentácie.

Viac info

CENNÍK

CENNÍK

Poplatky za zdravotné výkony a služby pri ktorých možno požadovať úhradu.

Kráľová pri Senci Modra

KONTAKT

KONTAKT

Využite možnosť konzultovať Vaše otázky alebo si objednajte recept aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Kráľová pri Senci Modra

Aktuálne informácie

Zmluvní partneri