loading image

Lekárska posudková komisia

Lekárska posudková komisia

Lekárska posudková komisia

V Modre:   12. 03. 2020 (štvrtok) o 11:00 hod
 
              V Kráľovej pri Senci: v prípade potreby konzultujte priamo na pobočke Sociálnej poisťovne v Senci alebo v Pezinku.