loading image

Lekárska posudková komisia

Lekárska posudková komisia

Lekárska posudková komisia

V Modre:   10. 10. 2019 (štvrtok) o 11:00 hod
 
              V Kráľovej pri Senci: v prípade potreby konzultujte priamo na pobočke Sociálnej poisťovne v Senci alebo v Pezinku.