loading image

DOVOLENKA

DOVOLENKA

   
OZNAM - DOVOLENKA
MODRA
                               15., 16., 17. máj 2019 (streda, štvrtok, piatok)
                   zastupuje: MUDr. Janíčková, Modra, Štefániková 17


                              22., 23., 24. máj 2019 (streda, štvrtok, piatok)
                   zastupuje: MUDr. Janíčková, Modra, Štefániková 17
 
--------------------------------------------------------------------------------
OZNAM - DOVOLENKA

 KRÁĽOVÁ PRI SENCI     
            16., 17. máj 2019 (štvrtok, piatok)                              zastupuje: MUDr. Janíčková, Modra, Štefániková 17


22. máj 2019 (streda)

23., 24. máj 2019 (štvrtok, piatok)
    zastupuje: MUDr. Otrusiniková v Senci