loading image

ABI-vyšetrenie artérií


VYŠETRENIE CIEV (artérií)

BOSO ABI-systém 100 
na stanovenie členkovo-ramenného indexu (ABI)
Jednoduchý, neinvazívny a rýchly spôsob stanovenia rizika aterosklerotického poškodenia ciev už v primárnej starostlivosti

 
ABI index je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín (upchávanie tepien dolných končatín) a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

 
                                         

Ischemická choroba dolných končatín vedie často ku kardiovaskulárnej príhode s dramatickým priebehom. Zvlášť u rizikových skupín (fajčiari, diabetici, starší ľudia) je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované. Prístroj Boso ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne a spoľahlivo, čo je klinicky overené.
 
Dostupné v našej ambulancii.