loading image

Lekárska posudková komisia

Lekárska posudková komisia

Lekárska posudková komisia

V Modre:   10. 01. 2019 (štvrtok) o 11:00 hod
 
              V Kráľovej pri Senci