loading image

DOVOLENKA

DOVOLENKA

   
OZNAM - DOVOLENKA
MODRA
                                
                                       21.12, 27.12, 28.12. 2018
                                          akútne stavy ošetríme v
                                     ambulancii v Kráľovej pri Senci

31.12. 2018, 02.01. až 04. 01. 2019
zastupuje MUDr. Janíčková M. v Modre
                                                           
  --------------------------------------------------------------------------------
OZNAM - DOVOLENKA
KRÁĽOVÁ PRI SENCI

                                                   31.12. 2018, 02.01. až 04. 01. 2019 
                                zastupuje MUDr. Szakácsová D. V Jelke